1. U bent hier
  2. Arrow sepperator Teach Inn
  3. Arrow sepperator Onze aanpak

Onze aanpak

Doelstelling van onze studie- en huiswerkbegeleiding is om het maximale uit de leerlingen te halen. Vanzelfsprekend is een diepgaande inventarisatie van alle omstandigheden en achtergronden van de leerling dan het uitgangspunt. We doen dan ook een gerichte intake, passend bij de integrale benadering van Teach-Inn, uitmondend in een individueel ontwikkelingsplan. Overigens wordt ons beeld gaandeweg verder gecompleteerd als we samen aan het werk zijn. Het plan wordt dan zonodig bijgesteld.

Naast dit primaire proces is er de bewaking van de ontwikkeling van het leren of van andere knelpunten die eerder zijn opgemerkt. Docenten doen intern verslag van hun bevindingen. Periodiek worden die onder elkaar afgestemd. Vervolgens wordt besloten wat er verder zou moeten gebeuren om de leerling verder te helpen. Het doel is daarbij om te bereiken dat de leerling lekker in zijn vel zit, zelfvertrouwen krijgt en zich zelfstandig goed gewapend voelt om alle uitdagingen van het leven op te pakken. Professioneel gezien maken we onszelf daarbij het liefst overbodig.

Daarnaast moet er gewerkt worden, in een prettige rustige sfeer. Dit wordt in Teach-Inn bereikt met heldere regels en de nodige discipline, maar ook door warmte in de omgang met elkaar en oprechte interesse in de leerlingen. Overigens wordt er bij de planning zo mogelijk ook rekening gehouden met andere belangrijke zaken voor de vorming van een leerling, bijvoorbeeld trainingen van sportclubs. Samen maken we de afwegingen.
 
Heel belangrijk voor de kwaliteit van de ondersteuning is natuurlijk ook de beschikbaarheid van ervaren docenten, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hierdoor worden de wachttijden van de leerlingen bekort en is er meer tijd voor persoonlijke aandacht. Door de ruime en uitgekiende inzet van prima leerkrachten ziet Teach-Inn kans om hieraan een uitstekende invulling te geven. Wij horen dit van veel leerlingen terug.

In de dagelijkse gang van zaken houden we rekening met de omstandigheden. Komt een leerling na een hele dag school redelijk opgebrand op het instituut aan, dan is er eerst ruimte voor een kopje koffie of thee met wat erbij en even bijpraten.

Samen met de leerling maakt iedere vakdocent ook een planning voor het huiswerk, de toetsen en de handelingsdelen die de leerling op school heeft opgekregen. Dagelijks wordt het maakwerk gecontroleerd en het leerwerk overhoord. Als alle zaken naar tevredenheid zijn afgerond kan de leerling naar huis.

Om al deze zaken een goede structuur te geven gebruiken we 

StudySpace, een leerlingvolgsysteem speciaal toegesneden op huiswerkbegeleiding. Docenten, leerlingen en ouders kunnen inloggen in 'the clouds'  en krijgen elk de voor hen nuttige informatie en kunnen van hieruit ook hun inbreng geven.
Bel mij terug

Wenst u meer informatie? Vul hieronder uw telefoonnummer in en wij nemen z.s.m. contact met u op.